Úvodní stránka
O škole
Obsah a formy výuky
Vyučované zbraně
Šermířské stupně
Kodex šermíře
aneb než začnete
Cesta bojovníka
- umění boje
Kontakt

ŠERMÍŘSKÉ STUPNĚ

(stručný výtah)

Stupně technické vyspělosti a zkoušky k nim jsou prověrkou znalostí a umění cvičících, jejich schopností, ale i přístupu k šermu, cvičení a chápání tohoto umění v celku.

Proto i v naší škole šermu máme šermířské stupně vyspělosti a znalostí a systém zkoušek k jejich absolvování. Součástí je i možnost zkoušky na pomocného cvičitele.

ZKUŠEBNÍ SYSTÉM

(zkrácená pravidla)

Ve škole se na konci výukového roku provádějí zkoušky. Zkoušek se účastní všichni žáci, kteří absolvovali výuku nejméně 2/3 výukového roku.

Žák, který se nezúčastní zkoušek z jiného než vážného důvodu bude i nadále zařazen v kategorii Adept až do složení zkoušky. Taktéž nepostoupí žák, který zkoušku nesloží.

Po absolvování školy (ročníku, dané zbraně) žáci obdrží osvědčení Glejt šermíře na daný školní rok (určený stupeň) a zbraň, kterou cvičil nebo Glejt o zkoušce ve zbrani.

V rámci naší školy šermu jsou stanoveny tyto šermířské stupně technické vyspělosti, znalostí a umění šermu:

ADEPT
(začínající žák - bez zkoušek)

Pokročilí I.

MLADŠÍ ŽÁK
STARŠÍ ŽÁK

Pokročilí II.

TOVARYŠ
ŠERMÍŘ I. stupně
ŠERMÍŘ II. stupně
ŠERMÍŘ III. stupně
- mistr zbraní

Značení a pojmenování stupňů může být v průběhu trvání a rozvoje Školy měněn, rozšiřován a doplňován.