současná vojenská jednotka

základní jednotka

velení

vojenský slovníček

seznam připojených

španělská historie a reálie

španělská heraldika

španělská móda

armáda

prapory - vlajky

volné přílohy

 

Milan Štěpán - LARS
Za oborou 6, 169 00 Praha 6
tel./fax: 235 302 245
mobil: 603 502 616
mailto:lars@c-box.cz

Svoláváme zájemce k vytvoření, vystrojení a vyzbrojení tzv. španělské jednotky  - tedy vojenského sdružení ve stylu španělské armády 17. století.

Tato jednotka se zakládá jako volný otevřený spolek skupin i jednotlivců.

Hlavním cílem zde však není početní stav, ale spíše vytvoření kvalitní "armády" - jako protiváhy skupinám, které tvoří jednotky švédské.

Po zapojení do projektu ŠPANĚLSKÁ JEDNOTKA máte možnost se vyjádřit k jednotlivým náležitostem, pomoci dořešit další otázky a problémy, přispívat vlastním studiem oboru, přinášet návrhy, náměty a podněty k doplnění a zkvalitnění celého projektu.

ÚČEL PROJEKTU A CÍL
• vytvoření kvalitního armádního spolku, schopného společné činnosti při akci 
• využití na bitvách a dalších šermířských akcích
• vítány jsou další návrhy na využití a spoluúčast jednotek

SPOLUÚČAST V JEDNOTCE
• připojit se může každá skupina i jednotlivci, kdo o tento projekt má zájem
• zúčastnění pak musí dodržet společné podmínky, pravidla a další dohody
• volba zbraní, kostýmů a praporu dle vlastního úvážení

SPOLEČNÉ rozlišovací PRVKY
• na uniformě červený burgundský kříž
• stejný kříž na jednotkovém praporu
• šerpa červená nebo červeno-žlutá
• španělský typ přilby